Förord kenneln

Gizmo’s kennel har nu funnits i drygt 20 år. I början fanns både New Foundlandshundar å Bichon Frise’ hundar på kenneln. 1989 flyttades kenneln ifrån Härnösand till Älandsbro. 2006 flyttades åter kenneln tillbaka till Härnösand, men nu under ”samma tak” som Virgins kennel ( uppfödning av Dvärgsnauzer p/s och S/S).

Kenneln har under åren född upp ett antal Championhundar av både New Foundland- och Bichon Frise’. Många av kennelns avkommor bildar i dag grundstommen hos många andra uppfödare. En utav kennels styrka är samarbete med andra uppfödare och raskunniga hundmänniskior samt fortlöpande utbildning,  Kenneln har under åren exporterat valpar till samtliga nordiska länder, och många Europeiska länder.  Hundutställningar utgör en viktig bit som måttstock för uppfödningens kvallite  men får ej ske på bekostnad av en nedsatt mentalitet och hälsa, Samtliga Hundar på kenneln som går i avel är förutom välmeriterade även Ögonlysta med Ua.  Knäledsundersökta med känd patellastatus. Att föda upp friska hundar bör vara alla uppförares skyldighet så Vi på Gizmo’s kennel utgör inget undantag.  

Jag som är ansvarig för Gizmo’s kennel heter Jan Sandström och kan säkrast nås via e-mail: info@gizmoskennel.se
Tele: 0046 611 602 67
Mobil 070-681 66 51 
Adr. Viktoriagatan 71. 871 41 Härnösand Sverige